İstanbul Finans Merkezi Yasası çıktı

service

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan İstanbul Finans Merkezi Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Kanuna nazaran, Türkiye Cumhuriyeti’nin finansal rekabet enerjisini internasyonal alanda çoğaltmak, finansal piyasalarla ürün ve hizmetlerin gelişmesine ve derinleşmesine katkıda bulunmak, internasyonal finans ve ana para piyasalarına entegrasyonu güçlendirmek ve bu sayede İstanbul Finans Merkezinin (İFM) önde gelen küresel finans merkezlerinden biri olması amaçlanıyor.

İFM’nin alanı, yönetilmesine ve işletilmesine dair hükümler, İFM’de meydana gelen faaliyetler ve bu faaliyetlere dair teşvik, indirim, kural dışı ve muafiyetler de düzenleniyor.

Finansal faaliyetlere ilişkin tanımda ilgili kanunlara atıf yapılarak; bankacılık, ana para piyasaları, sigortacılık, finansal kiralama, faktoring ve benzeri piyasalar altında yer edinen menkul kıymetler, türev araçlar, ödeme sistemleri, elektronik para ve benzeri etkinlik, hizmet ve işlemlerin İFM’de finansal etkinlik olarak gerçekleştirilebileceği belirtiliyor. ​​​​​​​Yönetici şirket, “kanun kapsamında verilen vazife ve yetkileri kullanmak suretiyle Türkiye Varlık Fonu tarafınca kurulan ve hususi hukuk hükümlerine doğal olarak olarak etkinlik gösteren anonim şirket” şeklinde tanımlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafınca katılımcı belgesi verilecek

İFM’de tüm altyapı ve üstyapının işletilmesi, yönetilmesi, bağımsız bölümlerin ve alanların kiralanması ile kamuya ilişik olan ve bayındır planında belirlenen fonksiyonlar doğrultusunda ilgili kurumlara tahsis edilmiş alanlar hariç olmak suretiyle umumi hizmetlere ayrılmış yol, meydan, yeşil alan, park ve benzeri bölgelere dair her türlü yönetim faaliyeti 20 yıl süreyle yönetici şirket tarafınca gerçekleştirilecek.

Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında kat malikleri kurulu, ada temsilciler kurulu ve toplu yapı temsilciler kuruluna ilişik yetkiler İFM’de bulunan taşınmazlar açısından 20 yıl süreyle yönetici şirket tarafınca kullanılacak.

Ofis alanında etkinlik göstermek suretiyle katılımcılara Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafınca katılımcı belgesi verilecek. Katılımcı belgesi verilmesine, katılımcı belgesi muafiyet koşullarına, katılımcı belgesinin askıya alınması ve iptaline ilişkin hususlar dahil katılımcı belgesine dair usul ve esaslar uygulama yönetmeliğinde düzenlenecek.

“Tek durak yazıhane”

Iştirakçilerin faaliyetlerine ilişkin izin, ruhsat, lisans ve benzeri onay başvuruları ile bunların çalışanlarına ve bu çalışanların bakmakla yükümlü olduğu kişilere ilişkin izin ve onay benzer biçimde başvurularının yapılabilmesi ve bu müracaat süreçlerinin hızlandırılması amacıyla, kamu kurum ve kurumlarının ilgili birimlerinin vazife alacağı “tek durak yazıhane” oluşturulacak.

Tek durak büroda, Emek verme ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gömü ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tecim Bakanlığı temsilcileri ile bu bakanlıklarca lüzumlu görülmesi halinde bunların bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşları yada bu bakanlıkların denetiminde olan kamu kurum ve kurumlarının temsilcileri ve ilgili ilçe belediyesi temsilcileri yer alacak.

İFM’de gerçekleştirilecek iş ve işlemlerin tek elden takibini yapmak ve tek durak büroda yer edinen kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla tek durak yazıhane, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafınca sevk ve yönetim edilecek. İhtiyaç duyulması halinde değişik bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları da tek durak büroya dahil edilebilecek. Tek durak büronun işleyişine dair usul ve esaslar uygulama yönetmeliğinde düzenlenecek.

Katılımcı belgesi alarak finansal etkinlik gösteren kuruluşların yurt haricinde yerleşik kişilere sundukları finansal hizmetler, hizmetten nihai olarak yurt haricinde faydalanılması koşuluyla finansal hizmet ihracatı olarak değerlendirilecek.

Finansal kuruluşların kendi nam ve hesabına gerçekleştirdikleri türev işlemleri, portföylerine varlık alma yada portföylerinden varlık satma işlemleriyle yurt içinde yerleşik kişilerin tasarruflarını yurt dışına çıkaran faaliyetleri, hizmetleri ve işlemleri finansal hizmet ihracatı olarak değerlendirilmeyecek.

Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşlar tarafınca İFM’de meydana gelen finansal hizmet ihracatı niteliğindeki faaliyetler kapsamında elde edilmiş kazançların yüzde 75’i Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde, Kurumlar Vergisi beyannamesi üstünde ek olarak gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirilecek. İşlemler ile bu işlemler sebebiyle lehe alınan paralar Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nden; faaliyetlere ilişkin işlemler her türlü harçtan, bu işlemlere ilişkin düzenlenen kağıtlar Damga Vergisi’nden kural dışı tutulacak.

Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşların İFM’de istihdam ettikleri personele ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin; yurt haricinde minimum 5 senelik mesleki tecrübeye haiz kişilerde yüzde 60’ı, yurt haricinde minimum 10 senelik mesleki tecrübeye haiz kişilerde ise yüzde 80’i Gelir Vergisi’nden kural dışı olacak. Bu kapsamda belirtilen kural dışı, İFM’de çalışmaya başlamadan önceki son 3 yılda Türkiye’de çalışmamış olan personelin ücret gelirlerine uygulanacak.

İFM’de yer edinen taşınmazların kiralanmasına dair işlemler her türlü harçtan ve bu işlemlere ilişkin düzenlenen kağıtlar Damga Vergisi’nden kural dışı olacak. Minimum 3 ülkede etken olarak etkinlik gösteren iştirakçilerin bölgesel gömü ve finansal yönetim merkezleri hakkında da bu madde hükümleri uygulanacak.

Hesap ve defterleri Türkçe tutma zorunluluğu olmayacak

Iştirakçilerin tutmak zorunda oldukları defterler ile düzenleyecekleri belgelerin yabancı para birimiyle tutulabilmesi ve düzenlenebilmesine ilişkin Vergi Usul Kanunu ile Türk Tecim Kanunu hükümlerine bağlı olmaksızın düzenleme halletmeye Gömü ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

Katılımcılar, kendi aralarında ve İFM’de yürüttükleri faaliyetler kapsamında düzenlenen her nevi işlem, mukavele, muhabere, hesap ve defterlerini Türkçe tutmaya zorunlu olmayacak.

Katılımcılar kendi aralarında İFM’de yürüttükleri faaliyetler kapsamında, faaliyetlerinin doğal olarak olduğu mevzuata aykırı olmaması kaydıyla, hususi hukuka doğal olarak olarak yaptıkları her nevi işlem ve sözleşmelerde serbestçe hukuk seçimi yapabilecek.

Minimum 3 ülkede etken olarak etkinlik gösteren iştirakçilerin bölgesel gömü ve finansal yönetim merkezleri hakkında da bu hükümler uygulanacak.

Yabancı personel istihdamı

İFM’de etkinlik gösterecek katılımcılar ile minimum 3 ülkede etken olarak etkinlik gösteren iştirakçilerin bölgesel gömü ve finansal yönetim merkezleri Emek verme ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı tarafınca Internasyonal İşgücü Kanunu uyarınca düzenlenen emek verme izniyle yabancı uyruklu personel çalıştırabilecek. Bu kapsamda yapılacak emek verme izni başvuruları istisnai olarak değerlendirilecek.

İFM’de bulunan taşınmazlar, yalnızca projesinde ve yönetim planında belirlenen amaçlar doğrultusunda kullanılabilecek. İFM’de her tür ve ölçekteki, mekansal plan, parselasyon planı, arsa ve arazi düzenlemesi, jeolojik ve jeoteknik etüt, mikro bölgeleme, harita ve kentsel tasarım projeleri halletmeye, yaptırmaya ve onaylamaya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkili olacak.

İFM yönetim planı ve işletme projesi, yönetici şirket tarafınca hazırlanarak resen tescil ettirilecek.

Katılımcı belgesinin herhangi bir sebeple iptal edilmesi durumunda, iştirakçilerin İFM’de faaliyette bulunmak suretiyle yaptıkları kira sözleşmesi de kendiliğinden sona erecek. Kira sözleşmesi tapuya şerh edilmişse yönetici firmanın talebiyle şerh terkin edilecek.

Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile öteki hususlar Cumhurbaşkanı tarafınca çıkarılan uygulama yönetmeliğinde düzenlenecek.

Kurumlar Vergisi ve harçlara ilişkin muafiyet

İFM’nin faaliyete geçmiş olduğu ilk dönemde, taşınmaları teşvik etmek ve İFM’yi küresel ölçekte rekabetçi kılmak amacıyla katılımcı belgesi almış finansal etkinlik gösteren kuruluşlar tarafınca İFM’de meydana gelen finansal hizmet ihracatı niteliğindeki faaliyetlerden 2022-2031 yılları aralığında elde edilmiş kazançlar için Kurumlar Vergisi indirim oranı yüzde 100 olarak uygulanacak.

Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşların İFM’de bulunan merkez ve şubelerinden alınması ihtiyaç duyulan finansal etkinlik harçları, kanunun yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl süreyle alınmayacak.

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, teklifin kabul edilmesinin arkasından birleşime ara verdi. Erdoğmuş, aradan sonrasında komisyonun yerinde olmaması sebebiyle birleşimi yarın saat 14.00’te toplanmak suretiyle kapattı.

Kaynak

https://www.dunya.com/gundem/istanbul-finans-merkezi-yasasi-cikti-haberi-661770

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Bizi Takip Et